clubinfo

Onze vereniging werd in 1975 opgericht met als doel het aquarium-, terrarium-, en vijverhouden in de Kempen te bevorderen. Een aquarium, terrarium of vijver is dan misschien wel net een levend schilderij, toch heeft het houden ervan iets meer om het lijf. Wie met deze hobby bezig is werkt met levende dieren! Daarom moeten wij leren er verantwoord mee om te gaan! Aan de hand van voordrachten, films, dia’s en debatavonden proberen wij samen een oplossing te vinden voor uw aqua-, terra-, en vijverproblemen.

Wat biedt U onze club?

Gratis abonnement op het tijdschrift AQUARIUMWERELD.

Een eigen e-zine. Interessante voordrachten, film, dia’s, quiz en debatavonden. Antwoord en oplossing voor uw moeilijkheden. Rijk voorziene bibliotheek – gratis. Bezoek aan binnen- en buitenlandse tentoonstellingen. Bezoek aan binnen- en buitenlandse beurzen. Lidkaart die in veel gevallen recht geeft op kortingen. Vermindering op buitenlandse tijdschriften. Uitwisseling van planten en dieren. Maandelijkse vergaderingen in een eigen lokaal. BOVENAL EEN VRIENDENSFEER!!

Wat vraagt uw club?

Een nederig lidgeld en een natuurminnend hart.

A.T.V.V. Blauwe Alg is aangesloten bij:

B.B.A.T.: Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumkunde

K.A.T.: Kempische Aquarium- en Terrariumfederatie

Cultuurraad van de Gemeente Nijlen

A.T.V.V. Blauwe Alg lidgeld 2022: 

Normaal 28 EUR / jaar , maar door Corona inspanning van BBAT dit jaar 20 EURO

te storten op rekeningnummer: BE82 7332 1906 8668

Bij het lidgeld van de Aquarium-Terrarium-Vijver-Vereniging Blauwe Alg is Aquariumwereld (het maandelijks Bondsblad in kleuren) inbegrepen, alsook Blauwe Alg Contact, ons maandblad met informatie over ons clubleven.

Bij de A.T.V.V. Blauwe Alg zijn alle thuiswonende gezinsleden automatisch lid, en kunnen dus deelnemen aan alle voor de leden georganiseerde activiteiten!